Search PG Economics

Use the search below to search our website, if you can't find what you're looking for then contact us and we will do our best to help you.

 

 

Türkiye'nin Biyogüvenlik Yasası tarımsal gıda zincirinde önemli bir ekonomik zarara neden oluyor

Published on: 2nd May 2012
Published By PG EconomicsMay 2nd 2012: Türkiye’nin Biyogüvenlik Yasası ile ilgili olarak düzenlenen yeni bir Ekonomik Etki Değerlendirmesi sonucunda, söz konusu yasasının uygulanma biçiminin Türkiye'nin ithalat, yem ve gıda imalatı ile hayvansal üretim sektörleri üzerinde ciddi anlamda olumsuz etkilere yol açtığı tespit edildi. 

Raporun başyazarı Graham Brookes “Türkiye’de Biyogüvenlik Yasası uygulamasının önemli ekonomik zarara ve piyasalarda dalgalanmaya yol açtığına dair kesin deliller var," dedi. “Eğer Türkiye güncel ve bilimsel bir GDO onay sistemini uygulamaya sokmazsa, bu durumun gün geçtikçe daha da kötüleşeceği ve Türkiye’deki birçok işletmenin (özellikle de küçük ve orta ölçekli işletmelerin) varlığı üzerinde ciddi bir tehdit oluşturacağı, aynı zamanda da ülkenin iş ihracatını ve yatırımlarını riske sokacağı öngörülebilir.“

Araştırmanın satır başlarını aşağıdaki biçimde özetleyebiliriz: 
 

  • Yasanın uygulanışı ticarette ve piyasalarda gözle görülür bir bozulmaya yol açtı ve şu ana kadarki zarar 0,8 milyar ABD dolarını aştı. Bu rakam, Türkiye gıda ve içecek sektöründeki yıllık net kârlılığın yaklaşık %33'ü ile %50'si arasına denk gelmektedir;
  • Türkiye ekonomisi üzerinde halihazırdaki yıllık maliyetinin (mevcut politikanın değişmediğini varsayarsak) eldeki veriler uyarınca, 0.7 milyar ile 1 milyar ABD doları arasında (ve hatta daha da yüksek) bir rakama karşılık gelmesi beklenmektedir;
  • Büyük tahıl ve yağlı tohum hammaddesi tedarik eden ülkeler ile kıyaslandığında Türkiye’de GD olgularına dair onayların zamanlaması ve yapısındaki aykırılıkların daha da çoğalacağı hesaba katıldığında ve yeni özelliklerin hızla “kullanım alanına” girmiş olduğu ve küresel tarımda uygulanacağı kabul edilen mevcut/yeni "çoklu gen transferi" özellikleri göz önüne alınırsa, olumsuz etkinin daha da artması muhtemeldir;
  • Yasanın uygulanışı hukuki ve ticari belirsizliği büyük ölçüde arttırmış; ticari güveni azaltmış ve de bunun sonucunda olumsuz ekonomik etkiyi ve bakış açısını daha da ilerletmiştir;
  • Kârlılıktaki düşüş, belirsizlikteki ve piyasa dalgalanmalarındaki artış işleme tesislerinin Türkiye'nin dışında yeniden konumlandırılmasına neden olabilir; bunun sonucunda da Türkiye’deki iş ve yatırımlar dışarı aktarılacağı için gelir seviyesi ve istihdam yaratma oranları düşecektir;
  • Türkiye gıda sektörüne hâkim durumdaki küçük ve orta ölçekli işletmeler en büyük risk grubudur;
  • Geleneksel hammadde tedarikçileri ticari olarak büyük bir dönüşüm içerisinde bulunmaktadırlar (GDO üreticisi ülkeler). Bu yüzden bu ülkelerin Dünya Ticaret Örgütü'nde (WTO) Türkiye'ye karşı şu anki piyasa değeri 1,1 milyar ABD dolarının üzerinde olan şikayet / karşı duruş olasılıklarını da artırmaktadır. 

Bu, ciddi anlamdaki olumsuz ekonomik etkilerden kurtulmak için, Türkiye'deki GDO yönetmelikleri bilimsel temelli bir onay sistemi temelinde güncel şartlar uyarınca uygulanmalıdır. 

Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen Graham Brookes ile temasa geçiniz: Tel +44(0) 1531 650123. www.pgeconomics.co.uk

Full report in Turkish ~ English

PG Economics: 2nd May 2012 10:31:00

 

Feeding The Uk Sustainably: Time For Policy Inaction To End

As Ministers prepare to unveil a new land use framework for England this autumn, the scientific evidence behind land sparing as the most effective farm policy for delivering food production, climate and biodiversity goals is compelling. Why then does the UK government continue to favour a land sharing approach through its environmental land management schemes? The recent ‘re-interpretation’ of an expert land use report for the large, land-owning NGOs who commissioned it may provide some clues, writes agricultural economist Graham Brookes.

European Court Ruling On Neonicotinoids Further Highlights Muddle Created By Ongoing Eu Regulatory Inconsistency And Dysfunction

The recent Court of Justice of the European Union (CJEU) ruling that EU Member States can no longer grant derogations (exemptions) for the use of neonicotinoid seed treatments to control pests in arable crops like sugar beet and oilseed rape raises a number of important questions and highlights the regulatory inconsistency and muddle that the European Union (EU) has created for itself

Feeding The World Sustainably: Crop Biotechnology Continues To Make A Significant Contribution, Concludes New Research

GM crop technology continues to make an important contribution to reducing the environmental footprint of agriculture and securing global food supplies in a sustainable way. It has reduced pressure to bring new land into agriculture, which is vital if the world is to maintain and restore the natural habitats and vegetation that are best for many species of plants and animal life and for storing carbon” said Graham Brookes, director of PG Economics, author of the research.

Mandatory Labelling Of Crop Biotechnology-derived Foods: The Evidence Shows This Is A Failed Regulatory Policy

Proponents of mandatory labelling of foods containing or derived from genetically modified (GM) crops have long claimed that their primary objective is to facilitate informed consumer choice. Based on a review of more than 20 years of evidence in countries or regions where mandatory GM labelling has been implemented, that policy has failed. The main outcomes have been higher prices and reduced choice for consumers.