Search PG Economics

Use the search below to search our website, if you can't find what you're looking for then contact us and we will do our best to help you.

 

 

Türkiye'nin Biyogüvenlik Yasası tarımsal gıda zincirinde önemli bir ekonomik zarara neden oluyor

Published on: 2nd May 2012
Published By PG EconomicsMay 2nd 2012: Türkiye’nin Biyogüvenlik Yasası ile ilgili olarak düzenlenen yeni bir Ekonomik Etki Değerlendirmesi sonucunda, söz konusu yasasının uygulanma biçiminin Türkiye'nin ithalat, yem ve gıda imalatı ile hayvansal üretim sektörleri üzerinde ciddi anlamda olumsuz etkilere yol açtığı tespit edildi. 

Raporun başyazarı Graham Brookes “Türkiye’de Biyogüvenlik Yasası uygulamasının önemli ekonomik zarara ve piyasalarda dalgalanmaya yol açtığına dair kesin deliller var," dedi. “Eğer Türkiye güncel ve bilimsel bir GDO onay sistemini uygulamaya sokmazsa, bu durumun gün geçtikçe daha da kötüleşeceği ve Türkiye’deki birçok işletmenin (özellikle de küçük ve orta ölçekli işletmelerin) varlığı üzerinde ciddi bir tehdit oluşturacağı, aynı zamanda da ülkenin iş ihracatını ve yatırımlarını riske sokacağı öngörülebilir.“

Araştırmanın satır başlarını aşağıdaki biçimde özetleyebiliriz: 
 

  • Yasanın uygulanışı ticarette ve piyasalarda gözle görülür bir bozulmaya yol açtı ve şu ana kadarki zarar 0,8 milyar ABD dolarını aştı. Bu rakam, Türkiye gıda ve içecek sektöründeki yıllık net kârlılığın yaklaşık %33'ü ile %50'si arasına denk gelmektedir;
  • Türkiye ekonomisi üzerinde halihazırdaki yıllık maliyetinin (mevcut politikanın değişmediğini varsayarsak) eldeki veriler uyarınca, 0.7 milyar ile 1 milyar ABD doları arasında (ve hatta daha da yüksek) bir rakama karşılık gelmesi beklenmektedir;
  • Büyük tahıl ve yağlı tohum hammaddesi tedarik eden ülkeler ile kıyaslandığında Türkiye’de GD olgularına dair onayların zamanlaması ve yapısındaki aykırılıkların daha da çoğalacağı hesaba katıldığında ve yeni özelliklerin hızla “kullanım alanına” girmiş olduğu ve küresel tarımda uygulanacağı kabul edilen mevcut/yeni "çoklu gen transferi" özellikleri göz önüne alınırsa, olumsuz etkinin daha da artması muhtemeldir;
  • Yasanın uygulanışı hukuki ve ticari belirsizliği büyük ölçüde arttırmış; ticari güveni azaltmış ve de bunun sonucunda olumsuz ekonomik etkiyi ve bakış açısını daha da ilerletmiştir;
  • Kârlılıktaki düşüş, belirsizlikteki ve piyasa dalgalanmalarındaki artış işleme tesislerinin Türkiye'nin dışında yeniden konumlandırılmasına neden olabilir; bunun sonucunda da Türkiye’deki iş ve yatırımlar dışarı aktarılacağı için gelir seviyesi ve istihdam yaratma oranları düşecektir;
  • Türkiye gıda sektörüne hâkim durumdaki küçük ve orta ölçekli işletmeler en büyük risk grubudur;
  • Geleneksel hammadde tedarikçileri ticari olarak büyük bir dönüşüm içerisinde bulunmaktadırlar (GDO üreticisi ülkeler). Bu yüzden bu ülkelerin Dünya Ticaret Örgütü'nde (WTO) Türkiye'ye karşı şu anki piyasa değeri 1,1 milyar ABD dolarının üzerinde olan şikayet / karşı duruş olasılıklarını da artırmaktadır. 

Bu, ciddi anlamdaki olumsuz ekonomik etkilerden kurtulmak için, Türkiye'deki GDO yönetmelikleri bilimsel temelli bir onay sistemi temelinde güncel şartlar uyarınca uygulanmalıdır. 

Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen Graham Brookes ile temasa geçiniz: Tel +44(0) 1531 650123. www.pgeconomics.co.uk

Full report in Turkish ~ English

PG Economics: 2nd May 2012 10:31:00

 

Asian Farmers Would See Annual Weed Control Costs Increase By $1.4 To $1.9 Billion Due To Potential Restrictions On Glyphosate Use, New Study Reports

A new paper published in the journal Agbioforum (1) points to higher weed control costs, less effective weed control, more difficult access to fields and lower yields, if farmers in seven Asian countries could no longer use glyphosate. The peer reviewed paper written by Graham Brookes of PG Economics Ltd examined the current use of glyphosate, the reasons for its use and what changes farmers would make to their weed control programs if glyphosate was no longer available for use. Seven countries were included in the study – Australia, China, India, Philippines, Indonesia, Vietnam and Thailand – as these were representative of countries where glyphosate use in agriculture is significant, countries that may be considering use restrictions for glyphosate and countries were farmers are planting glyphosate tolerant crops.

Uk Urged To ‘bring Back’ Sound Science As The Basis For Regulating Crop Genetic Innovations Post-brexit

‘UK plant genetics: a regulatory environment to maximise advantage to the UK economy post Brexit’ considers three future scenarios for the regulation of gene edited crops and genetically modified organisms (GMOs), ranging from maintaining current alignment with the EU through improved implementation of EU rules, to the UK setting its own regulatory path on both GMOs and NBTs.

New Published Research Paper - Environmental Impacts Of Genetically Modified (gm) Crop Use 1996–2016: Impacts On Pesticide Use And Carbon Emissions

New published research paper - Environmental impacts of genetically modified (GM) Crop use 1996–2016: Impacts on pesticide use and carbon emissions - GMO, active ingredient, biotech crops, carbon sequestration, environmental impact quotient, no tillage, pesticide

Biotech Crop Adoption Leads To Greater Sustainability And Socioeconomic Opportunities For Global Farmers And Citizens

The complementary studies – PG Economics’ “GM Crops: Global Socio-Economic and Environmental Impacts 1996-2016” and ISAAA’s “Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2017” – examine the continued widespread adoption of global crop biotechnology, and the significant positive socio-economic and environmental impacts of this adoption by farmers and communities around the globe.